Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

W załączeniu poniżej znajduje się rekrutacja do gminnego przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych w Gminie Jabłonka na rok 2022/2023

Załącznik Nr 1 – zasady rekrutacji-4