Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego w naszej szkole

20161221_092553 20161221_093540W roku szkolnym 2016/2017 nawiązaliśmy współpracę z Babiogórskim Parkiem Narodowym, w ramach której w naszym przedszkolu i szkole przeprowadzone zostały zajęcia.
21 grudnia odwiedziła nas Pani Grażyna Trybała (starszy referent w Babiogórskim Parku Narodowym) Najpierw zajęcia odbyły się w grupie przedszkolnej. Pani Grażyna opowiedziała naszym przedszkolakom jak zwierzęta z naszego regionu przygotowują się do zimy. Dzieci dowiedziały się jakie zapasy zwierzęta robią na zimę, które ją przesypiają, a które ptaki odlatują do ciepłych krajów.
Podsumowaniem zajęć było przyporządkowanie poznanym zwierzętom ich pożywienia.20161221_084203
Na zakończenie zajęć dzieci wzięły udział w zabawie muzyczno-ruchowej, w czasie której naśladowały różne zachowania zwierząt.
Następnie zajęcia odbyły się w klasach I-III,  w czasie których uczniowie dowiedzieli się o początkach ochrony przyrody tych terenów, historii powstania BgPN oraz rozwoju turystyki.
Uczniowie obejrzeli również prezentacje multimedialną dotyczącą historii powstania BgPN oraz fauny i flory tych terenów. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe

i interesujące. Uczniowie poszerzyli swoja wiedzę, świadomość i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu.