Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Samorząd uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020

Emilia Wontorczyk (6) – Przewodnicząca SU

Wiktoria Wontorczyk(8) – Z-ca przewodniczącego

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr  Sylwia Bochaczyk-Kubacka