Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Grono pedagogiczne e-mail

Matematyka

mgr Beata Dudek

beata_dudek@vp.pl

mgr Sylwia Bochaczyk-Kubacka

sylwia.b.k@gmail.com

Język polski

mgr Bogusława Janowiak

janowiakboguslawa4@gmail.com

Język angielski

mgr Magdalena Jędruś

Przyroda

mgr Sylwia Bochaczyk-Kubacka

Historia i społeczeństwo

mgr Stanisław Morawa

stanislawmorawa@onet.pl

Religia

mgr Ewa Kostyra

ewakostyra@onet.pl

Informatyka

mgr Beata Dudek

beata_dudek@vp.pl

mgr Sylwia Bochaczyk-Kubacka

sylwia.b.k@gmail.com

Technika

mgr Beata Dudek

beata_dudek@vp.pl

Muzyka

mgr Barbara Wnęk

Plastyka

mgr Barbara Wnęk

Wychowanie Fizyczne

mgr Katarzyna Karkoszka

kasia.karkoszka@gmail.com

mgr Tomasz Kramarz

mgr Dorota Kidoń

Biblioteka

mgr Stanisław Morawa

stanislawmorawa@onet.pl

Oddział przedszkolny – Klasy „0”

mgr Katarzyna Zbieżek

 mgr Barbara Wnęk

Edukacja wczesnoszkolna – Klasy „1 – 3”

mgr Daniela Kobroń

danielakobron@gmail.com

mgr Beata Bochaczyk

beata.bochaczyk@interia.p

mgr Marta Pilarczyk

mgr Iwona Lichosyt

lichosyt@interia.pl

Język niemiecki

mgr Dorota Polaczek

polaczek.dorota@gmail.com

Chemia

mgr Grażyna  Jazowska-Zając

grazia74@vp.pl

Biologia

mgr Grażyna Jazowska- Zając

grazia74@vp.pl

Geografia

mgr Daniela Kobroń

danielakobron@gmail.com 

WOS

mgr Dorota Kidoń

wodniczka923@interia.pl