Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej