Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Szkoła dzisiaj

_DSC6602 _DSC6869OTWARCIE SZKOŁY

W niedzielne popołudnie 1 września 2013r. oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. bpa Jana Szkodonia oraz kapłanów:  ks. dziekana Kazimierza Czepiela, ks. proboszcza Adama Leśniaka, ks. prałata Józefa Morawę, ks. Rafała Wierzbiaka, ks. Andrzeja Mikołajczyka, ks. kanonika Władysława Droździka, ks. rektora Grzegorza_DSC6907 Łomzika, ks. Piotra Zioło, ks. Krzysztofa Wąsa, ks. Wojciecha Łosia, ks. Andrzeja Wasilewskiego – Kruka, ks. Pawła Masłonia, oraz diakona Macieja Medesa. Podczas mszy św. poświęcono sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców. Po zakończeniu eucharystii wszyscy zebrani udali się przed budynek szkoły._DSC7018Do uroczystego przecięcia wstęgi zostali poproszeni: ks. bp Jan Szkodoń, ks. proboszcz Adam Leśniak, ks. prałat Józef Morawa, Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka, Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka, Stanisław Hodorowicz – Senator RP, Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bożena Bryl – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Wilma Zubrzycka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonka, Teresa Scehura – Przewodnicząca Rady Rodziców, Leon Łuka – Sołtys Lipnicy Małej, Beata Bochaczyk – Dyrektor  tejże Szkoły, Maria Rapacz – Projektant, Waldemar Czuba – Główny wykonawca oraz Julia Ślamczyk i Dominik Smreczak – uczniowie szkoły.Z kolei do odsłonięcia tablicy patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki zostali poproszeni:     Maria Woszczek – absolwentka szkoły, Barbara Łuka – były dyrektor  i emerytowany nauczyciel oraz Michał Kozak – uczeń kl. IV .Po przecięciu wstęgi oraz odsłonięciu tablicy ks. bp Jan Szkodoń dokonał uroczystego poświęcenia nowego budynku szkoły.Następnie Rada rodziców przekazała nowopoświęcony sztandar na ręce Pani Beaty Bochaczyk – Dyrektora Szkoły. Po krótkiej prezentacji sztandar został przekazany uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.Po przekazaniu sztandaru i ślubowaniu wystąpiła dyrektor szkoły Beata Bochaczyk, która podziękowała Panu Antoniemu Karlakowi –  Wójtowi Gminy Jabłonka oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego dzieła jakim jest szkoła – kaganek oświaty, który będzie służył nie tylko teraz ale i w dalekiej przyszłości. Następinie głos zabrał Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka.  Pan Wójt również podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania szkoły. Podkreślił także rolę tego wydarzenia w historii naszej gminy, oraz krótki okres czasu w jakim zbudowano szkołę. Na koniec życzył uczniom i nauczycielom wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2013/2014. Głos zabrali również Stanisław Hodorowicz – Senator RP, Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bożena Bryl – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Józef Pakos – Radny Gminy Jabłonka, Leon Łuka – sołtys Lipnicy Małej oraz Teresa Scehura – Przewodzicząca _DSC7048Rady Rodziców.     Na koniec przemówień wystąpiła Pani Anna Olesińska, która na tak ważna uroczystość napisała wiersz i zaprezentowała go.Następnie każdy z gości mógł zapoznać się z nową szkołą od wewnątrz i wpisać się do księgi pamiątkowej.Następnie każdy z gości mógł zapoznać się z nową szkołą od wewnątrz i wpisać się do księgi pamiątkowej.

OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ

„ W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. Rzeczą istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć zwycięski bój ”. Te słowa Pierre´a de Coubertina przyświecały uroczystości otwarcia nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnictn_DSCF8888_1y Małej, która odbyła się 27 lutego 2014 roku. Na tę uroczystość otwarcia  przybyły dzieci, młodzież wraz z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, Radni Gminy Jabłonka oraz przedstawiciele lokalnych grup społecznych. Otwarcie wzbudziło ogromna radość wśród mieszkańców Lipnicy Małej.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, ks. Proboszcz Adam Leśniak, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, Dyrektor Szkoły  Beata Bochaczyk, emerytowana nauczycielka Szkoły Maria Łuka, wykonawca budowy hali sportowej Waldemar Czuba oraz najmłodszy i najstarszy przedstawiciel uczniów.  Po krótkiej modlitwie ks. Proboszcz Adam Leśniak poświęcił halę sportową. Następnie Pani Dyrektor Beata Bochaczyk zabrała głos, po czym poprosiła gospodarza gminy Antoniego Karlaka o zabranie głosu. Wójt w swoim przemówieniu podkreślił jaki wielki jest to sukces całej społeczności gminy. Otwarta hala sportowa przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej  w gminie, dając ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwijania talentów sportowych. Głos zabrali również: Pani Wilma Zubrzycka Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka, Władysław Adamczyk Prezes Spółki Wodociągowej oraz Wykonawca budowy hali Waldemar Czuba. Wszyscy jednogłośnie podkreślali ogromny trud włożony w powstanie tej pięknej hali, którą zaprojektowała Pani Maria Rapacz. Jednocześnie wyrazili radość z faktu  oddania do użytku tego pięknego obiektu. Następnie uczniowie wykonali piękny program artystyczny, w trakcie którego wskrzeszono ducha olimpiad, przypominano niezmienne idee sportu; jego piękno, walkę fair play. Nawiązano również do wspaniałych wyników naszych sportowców podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Znakomite układy choreograficzne przygotowane przez nauczycieli a P1000013wykonane przez dzieci ubarwiły widowisko i nadały mu niepowtarzalny charakter. Nowo otwarty obiekt sportowy to hala o wymiarach 24 metry długości, 12 metrów szerokości. Hala posłuży miłośnikom sportu do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz koszykówkę. Niech ten obiekt sportowy długo będzie służył ku największej radości uczniów i nauczycieli oraz całej społeczności. Niech dla sportowców będzie miejscem odnoszonych zwycięstw i wygranych meczy, a dla kibiców – sportowych przeżyć i emocjonujących rozgrywek.