Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Szanowni Państwo,

W zawiązku  z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Koronawirusa zwracam się  do Państwa z prośbą, aby nie przysyłać do szkoły dzieci, które mają katar, gorączkę, kaszel i wszelkie oznaki infekcji. Tacy uczniowie stanowią zagrożenie dla swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, których mogą zarazić, a także dla samych siebie, gdyż zwiększa się ryzyko powikłań oraz  rozprzestrzenienia choroby. W przypadku , kiedy dzieci chore będą obecne na zajęciach lekcyjnych będziemy dzwonić do Państwa z prośbą o odebranie chorego dziecka.

W sytuacji zagrożenia wystąpienia Koronawirusa bądźmy odpowiedzialni za swoje dzieci i innych.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Beata Bochaczyk