Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Informacja dla Rodziców !!!

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zawiesza się zajęcia edukacyjne w całej szkole, tj w klasach I-VIII oraz w oddziałach przedszkolnych na okres od 07.09.2020r.do 11.09.2020r.

W czasie zawieszenia zajęć nauka jest

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice !!!

Dziękujemy za wyrozumiałość i sprawne odebranie dzieci ze szkoły. Czekamy na decyzję i zalecenia PSSE w Nowym Targu. Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczone na stronie szkoły oraz platformach społecznościowych poszczególnych klas. Do tego czasu prosimy, aby dzieci pozostały w

Czytaj więcej...