Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

DRODZY UCZNIOWIE KL. I-III

Uczniowie klas I-III proszeni są o systematyczne odrabianie lekcji w podręczniku i w kartach pracy. Nabyte wiadomości w domu zostaną powtórzone w szkole z nauczycielem. Nie musicie wysyłać drogą e-mailową wykonanych zadań. Karty pracy i zadania w zeszytach zostaną sprawdzone po  powrocie do szkoły.