Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

„ Gazetka profilaktyczna” oraz „ Kolorowa Profilaktyka”

Nasza szkoła brała udział w gminnej akcji profilaktycznej „ Gazetka profilaktyczna” oraz „ Kolorowa Profilaktyka”. Oba projekty miały na celu szerzenie świadomości i właściwych zachowań dzieci i młodzieży względem substancji uzależniających, akcje te są adresowane zarówno do uczniów, jak i ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Podjęto się również pedagogizację rodziców pod kątem rozpoznawania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów. Pogadanka została przeprowadzona 21 listopada przez Pana Marka Szczotkowskiego – edukatora, byłego policjanta i specjalistę od wszelkich zagadnień związanych z profilaktyką. Rodzice zostali zapoznani z ogólnym pojęciem narkotyków, dopalaczy, alkoholu, lekomanii i etnobotaniki. Rozmawiali o tym, czym tak naprawdę są narkotyki, jaki wpływ mają na organizm człowieka, do jakich zmian doprowadza ich zażywanie oraz w jaki sposób można się od nich uzależnić. Ważną częścią spotkania było omówienie przyczyn sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne.