Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Kochaj Życie ‼

Kochaj Życie ‼

Dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej.

Pod hasłem Kochaj życie! Żyj zdrowo i bezpiecznie w dniu 13 stycznia 2020 r. odbył się Dzień Profilaktyki. W ramach współpracy z Wójtem Gminy Jabłonka oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także realizowanych wewnątrzszkolnych programów rekomendowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł Pani Aneta Bylicka pozyskała środki na zorganizowanie spotkania z trenerami Pracowni Profilaktycznej Sapienti, a przy współpracy z Dyrektorem Szkoły, Panią Beatą Bochaczyk zorganizowała i opracowała przebieg tej uroczystości.

W tym dniu naszymi gośćmi, a jednocześnie specjalistami, którzy dzielili się swoją wiedzą, uświadamiali i szkolili naszych uczniów byli:

▶ Pani Wilma Zubrzycka, higienistka szkolna, pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy Małej, która opowiadała o dbaniu o zdrowie i higienę własną.

▶ Pani Anna Żółtek, fizjoteraputka zajęła się problemem kontuzji, sposobami radzenia sobie z drobnymi urazami, zaprezentowała cały wachlarz możliwości rehabilitacyjnych mięśni, masaż klasyczny, elektroterapię. Uczniowie mogli skorzystać z wiedzy teoretycznej i praktycznej swojej prelegentki.

▶ Pani Ania zwróciła uwagę na wady postawy, obciążenia kręgosłupa np. podczas pisania SMS-ów, nadmiernie pochylamy się nad telefonom, co zdecydowanie źle wpływa na kondycje naszego kręgosłupa.

▶ Pan Marcin Mądry, trener Sapienti prowadził zajęcia pt: „ Debata” związane z profilaktyką alkoholową. Program ten jest adresowany do młodzieży, u której nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

▶ Pani Katarzyna Świerzewska, trenerka Sapienti prowadzała zajęcia pt: „Cukierki” dla młodszej grupy uczniów. Program oparty jest na pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej.

▶ Panowie : Paweł Wójciak i Krystian Wontorczyk, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Małej zajęli się przeszkoleniem uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, pożaru. Prezentowali sposób w jaki udzielają pomocy poszkodowanym w wypadkach. Przywieziony przez nich sprzęt ratowniczy wywarł nie małe wrażenie na naszych uczniach.

▶ Pani Katarzyna Karkoszka, nauczyciel w-fu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Małej , a zarazem Dietetyk, opowiadała o konieczności zadbania o to, co jemy i jak się odżywiamy, co jak wiemy pozostaje nie bez znaczenia dla naszego zdrowia i samopoczucia.

Dzień Profilaktyczny miał na celu uświadomić uczniom jak ważne i cenne jest nasze życie, dlatego warto o nie zadbać w każdym wymiarze. Program dnia został skonstruowany tak, aby każda z klas zajęła się innym zagadnienie dotyczącym naszego życia i zdrowia.

Klasy 0- pod okiem swoich wychowawczyń zajmowały się bezpieczeństwem na drodze. Najmłodsi spotkali się też z pielęgniarką szkolną.
Klasy Ii II zajęcia z dietetykiem
Klasa III zajęcia z trenerem Sapienti
Klasy IV i V szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zachowanie w sytuacjach zagrożenia;
Kasy Via i VIb oraz VII spotkanie z trenerem Sapienti
Klasa VIII zajęcia z pielęgniarką szkolną i rehabilitantką, związane z unikaniem urazów, dbaniem o zdrowie i higienę,

Część warsztatów skupiała się także na rozwoju podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie”; a także nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów aktywnego spędzania czasu, umiejętności rezygnacji ze spożywania alkoholu w sytuacjach do tego sprzyjających.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym gościom, za to, że przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli poświęcić swój czas dla dobra i rozwoju naszych uczniów. Mamy nadzieję, że wszystko, co przekazaliście i czego uczyliście uczniów przyniesie oczekiwane efekty.