Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY- REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej, na podstawie zarządzenia nr 41/2019 Wójta Gminy  z dnia 29 stycznia 2019r., ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego przy w/w szkole oraz klasy I  szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski można pobrać ze strony szkoły  lub w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja 2019/2020