Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Spotkanie

Spotkanie z panem Markiem Szczotkowskim
W dniu 21.11.2018r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców prowadzone przez pana Marka Szczotkowskiego, specjalistę ds. nieletnich, byłego policjanta i psychoedukatora.
Rodzice uczestniczyli w spotkaniu na temat „Porozmawiajmy o zażywaniu środków psychoaktywnych. Fakty, mity, pytania dotyczące uzależnień”. Rodzice zostali zapoznani z ogólnym pojęciem narkotyków, dopalaczy, alkoholu, lekomanii i etnobotaniki. Rozmawiali o tym, czym tak naprawdę są narkotyki, jaki wpływ mają na organizm człowieka, do jakich zmian doprowadza ich zażywanie oraz w jaki sposób można się od nich uzależnić. Ważną częścią spotkania było omówienie przyczyn  sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne.

Pedagog szkolny
Barbara Wnęk – Kurzawa