Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

1.Zgodnie z podanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarzem roku szkolnego w dniach 23 – 31 grudnia 2019 r.  uczniowie mają Zimową przerwę świąteczną.

2. Natomiast w dniach 2 i 3 stycznia 2020 roku są ustalone z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których  szkoła zapewnia opiekę  uczniom, których rodzice zgłoszą swojemu wychowawcy na piśmie potrzebę zorganizowania dziecku opieki.

3. Zimowe ferie będą od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.