Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Postępowanie rekrutacyjne.

„Szanowni Państwo

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach,
podanych do publicznej wiadomości przez MEN.

Zgodnie z poniższym harmonogramem ogłoszonym przez MEN,
rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) rozpocznie się 15 czerwca 2020 r.”

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/