Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Żegnamy wspaniałego nauczyciela

   

   Z głębokim żalem informujemy, że dnia 06.10.2022r. zmarła emerytowana nauczycielka Pani Maria Łuka. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej od roku 1955. Po przejściu na emeryturę w roku 1985 nie zaprzestała działalności edukacyjnej pracując w niepełnym wymiarze godzin do roku 1996.
   Zapamiętamy ją jako dobrą koleżankę oraz oddanego swej pracy nauczyciela.