Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiego dobra
i sił do pokonywania trudności.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni
wszystkie serca miłością, nadzieją, pokojem
i ufnością w pomyślną przyszłość.

W imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej
Dyrektor Beata Bochaczyk