Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że kształcenie na odległość obowiązuje do dnia 26 kwietnia 2020r.

                                                                                                              Dyrektor szkoły