Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Konkurs plastyczny w przedszkolu

W październiku w naszym przedszkolu został przeprowadzony konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. „Jesień w kolorze złocistym ”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości artystycznej, inspirowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz inspirowanie do pracy twórczej. Dzieci zostały nagrodzone upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w konkursie.