Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Konsultacje w szkole od 1 czerwca.

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.

Przy organizacji konsultacji uwzględniane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Aby skorzystać z indywidualnej konsultacji należy wcześniej ustalić z nauczycielem datę i godzinę spotkania.

Cele konsultacji w szkole to poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Wcześniej należy zapoznać się z wytycznymi w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Przychodząc do szkoły na konsultacje należy przynieść podpisane OŚWIADCZENIE RODZICÓW  – Załącznik nr 1- oświadczenie.

WYTYCZNE

HARMONOGRAM DLA KLASY I- VIII

HARMONOGRAM DLA KLASY VIII