Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

NOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

NAUCZANIE ZDALNE.W związku z przesunięciem terminu egzaminu klasy VIII  ogłaszam  dni  16-18 czerwca jako dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Równocześnie przypominam, że 12 czerwca ( piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Dyrektor szkoły