Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Pismo informacyjne skierowane do rodziców

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa  w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr  3/2020  z dnia 26.08.2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku WSZYSTKICH uczniów  oraz pracowników szkoły. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują uczniów oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli i wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury stanowią załącznik do niniejszej  wiadomości oraz udostępnione zostały na stronie internetowej szkoły pod adresem – www. sp2lm .

 

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Beata Bochaczyk