Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Spotkanie z Panią pielęgniarką

received_569307537228016 received_2430902253831551 received_2474774359459258W trosce o wzbogacenie wiedzy dzieci o zdrowiu, w przedszkolu podejmuje się wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad zdrowego stylu życia. W celu wspomagania przedszkola w budowaniu świadomości prozdrowotnej i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie u dzieci w dniu 03 grudnia zorganizowano w oddziale przedszkolnym spotkanie z Panią pielęgniarką Wiesławą Zubrzycką, która w bardzo prosty i ciekawy sposób przeprowadziła pogadankę na temat zdrowia. Celem spotkania było propagowanie zachowań prozdrowotnych tj.: zdrowe odżywianie, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu, uprawianie sportu oraz dbałość o czystość i higienę osobistą, jak i przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania leków.  Bardzo dziękujemy raz jeszcze za tak wiele cennych informacji i doświadczeń, które przeżyliśmy podczas tego spotkania.