Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

WIZYTA PANI DOKTOR

WIZYTA PANI DOKTOR

W trosce o wzbogacenie wiedzy dzieci o zdrowiu, w przedszkolu podejmuje się wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające
z nieprzestrzegania podstawowych zasad zdrowego stylu życia. W celu wspomagania przedszkola w budowaniu świadomości prozdrowotnej i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie u dzieci w dniu 21 listopada zorganizowano w oddziale przedszkolnym spotkanie z Panią doktor Bogusławą Uznańską- Bibel. Pani doktor w bardzo prosty i ciekawy sposób przeprowadziła pogadankę na temat zdrowia i zaufania, jakim należy obdarzyć lekarzy. Celem spotkania było propagowanie zachowań prozdrowotnych tj.: zdrowe odżywianie, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu, uprawianie sportu oraz dbałość o czystość i higienę osobistą, jak i przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania leków. Nasz gość przyniósł z sobą wiele ciekawych urządzeń, które zaciekawiły dzieci:  stetoskop, ciśnieniomierz. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu żadne z naszych dzieci nie będzie się bało wizyty w gabinecie lekarskim. Bardzo dziękujemy raz jeszcze za tak wiele cennych informacji i doświadczeń, które przeżyliśmy podczas tego spotkania.