Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że kształcenie na odległość obowiązuje do dnia 24 maja 2020r. MEN podał również daty egzaminu ósmoklasisty. Odbędzie się on 16-18 czerwca 2020r.

Dyrektor szkoły