Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

Z okazji 101 rocznicy Święta Niepodległości  w dniu 07.11 2019 roku w  naszej szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana pod okiem Pani Katarzyny Karkoszki. Uczniowie wystąpili z apelem pod tytułem „Polsko nie jesteś ty już niewolnicą”. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły zachęcał do autentycznego przeżycia tego dnia jako naszego święta, wskazywał na przykład innych narodów, które flagę narodową i dzień niepodległości obchodzą niezwykle uroczyście i radośnie.

Przygotowany wspólnie przez uczniów i nauczycieli program artystyczny był połączeniem teatru, tańca, obrazu i słowa, który niezwykle wymownie odpowiadał historię Polski, a to pozwolił nam przypomnieć sobie smutne dzieje Polaków pod zaborami, zakończone triumfalnie odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Śpiewane przez uczniów pieśni, recytowana przez poezja oraz komentarz historyczny kierowały naszą refleksję ku wartości, jaką jest wolność i własne państwo.

W tej podróży przez 123 lata zaborów towarzyszyli nam m.in. tęskniący za krajem emigranci – Cyprian Kamil Norwid i Fryderyk Chopin i wreszcie – powracający z niewoli niemieckiej Komendant – Józef Piłsudski.

W dniu 11 listopada  nasza szkoła wystąpiła przed szerszą publicznością w Orawskim Centrum kultury w Jabłonce podczas gminnych obchodów Dnia Niepodległości. W Sali Orawskiego Centrum Kultury zebrali się wszyscy zaproszeni goście:  przedstawiciele władz lokalnych z Panem Wójtem Antonim Karlakiem  na czele i delegacjami powiatowych jednostek samorządowych wraz ze służbami mundurowymi, dla których nasza młodzież wystąpiła z programem artystycznym, który wzbudził zachwyt wśród publiczności.

Wszystkim rodzicom, a nade wszystko Wam kochani uczniowie, gdyż bez waszego zaangażowania, poświecenia i pracy niewiele udałoby nam się osiągnąć, bardzo dziękujemy. Byliście wspaniali. Gratulujemy i cieszymy się wspólnym sukcesem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

DZIĘKUJEMY

Katarzyna Karkoszka, Aneta Bylicka, Beata Dudek