Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Lipnicy Małej

ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE

Uczniowie klasy I z wielką niecierpliwością czekali na moment, kiedy zostaną pasowani na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki. To bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 8 listopada.  Do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszych dni nauki  szkolnej pod czujnym okiem swojej wychowawczyni  pani Beaty Bochaczyk. Uczyli się wierszyków, piosenek i wytrwale ćwiczyli podczas prób, aby dobrze zaprezentować się przed swoimi rodzicami i starszymi kolegami, którzy towarzyszyli im w tym ważnym dla nich dniu. Każdy uczeń klasy I w obecności sztandaru szkoły złożył uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor Beata Bochaczykdokonała aktu pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści zostali obdarowani słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców. Część artystyczną, połączoną z włączeniem pierwszaków w grono czytelników,  przygotowali starsi koledzy i koleżanki pod opieką pana Stanisława Morawy.P1010459